Notă de informare despre fotografiere și filmare (TikTok)

Noi suntem PK TOPAZ SRL (denumită în continuare „CAROLINA MALL”, „noi”), o societate română cu răspundere limitată, ce are sediul social în Str. Barbu Vacarescu, Nr. 201, Biroul Nr. 31, Et. 11, Sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7659/2018, cod fiscal 39426673.
Această notă de informare prezintă pe larg modul în care vă prelucrăm datele personale când participaţi la evenimentele și/ sau campaniile de promovare a CAROLINA MALL organizate de noi individual sau prin intermediul/în parteneriat cu alte entități (inclusiv influenceri/ tiktokeri/creatori de conținut), desfășurate în cadrul CAROLINA MALL (“Evenimentele”), și descrie drepturile pe care le aveți.

CE DATE COLECTĂM

În cadrul Evenimentului vă vom prelucra imaginea și, după caz, vocea împreună cu orice alte date pe care alegeți să le comunicați atunci când sunteți filmat, prin:

(A) fotografii și video de ambient; și
(B) fotografii și video de prim-plan.

CÂND ŞI CUM COLECTĂM DATELE

Datele personale sunt colectate direct de la dvs. atunci când sunteți de acord să participați la Evenimente. Colectarea are loc prin fotografierea/filmarea care are loc în cadrul Evenimentului, realizată de către fotovideografi/ influenceri/ tiktokeri/creatori de conținut contractați de noi, de către partenerii noștri sau de către societatea care se ocupă de organizarea Evenimentului.

PE CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS.

(A) Pentru fotografiile și filmările de ambient, avem interesul legitim de a prelucra imagini de la Eveniment, pentru a consemna Evenimentul și pentru a ne promova imaginea și brandul.

(B) În ce privește fotografiile și filmările în prim-plan, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul dvs. de a vă filma/fotografia și de a utiliza imaginile/ filmările cu imaginea și/sau vocea dvs. pentru scopul de a promova imaginea CAROLINA MALL, inclusiv prin publicarea filmărilor/ imaginilor respective pe conturile de social media ale CAROLINA MALL (de exemplu, contul Tik Tok al CAROLINA MALL). Consimțământul va fi exprimat față de și înregistrat (pt materialele video) de către fotovideografii/ influencerii/ tiktokerii/creatorii de conținut care realizează materialele foto/video în cadrul Evenimentului prin orice modalitate clară prin care vă manifestați acordul (verbal sau prin conduita dumneavoastră) pentru a fi fotografiat/ filmat pentru scopurile menționate mai sus.

CUM VOM FOLOSI MATERIALELE FOTO/VIDEO

Fotografiile și filmările de la Evenimente vor fi publicate pe canalele digitale de comunicare a brandului nostru, anume rețele de socializare (de exemplu, contul Tik Tok al CAROLINA MALL), website și alte platforme online, pentru a comunica public despre Evenimente și pentru a promova imaginea CAROLINA MALL.

CÂT VOM PĂSTRA DATELE

Datele dvs. personale sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate și sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile respective sunt prelucrate.
Datele sunt păstrate în bazele noastre de date pentru o perioadă de 3 ani, calculați de la 1 ianuarie al anului următor Evenimentului („Perioada de Stocare”). În cazul publicării de materiale foto-video pe conturile noastre social mediasau pe website, imaginile/ materialele video vor fi păstrate pe durata existenței respectivelor canale de comunicare sau până la retragerea consimțământului dvs.
Materialele care includ imaginea și/sau vocea dvs. și pe care le-am adus la cunoștința publicului prin postare pe rețele sociale sau prin alte canale media online pot fi șterse la cerere, în funcție de caz, chiar înainte de expirarea Perioadei de Stocare. Cu toate acestea, odată ce imaginile/ materialele video au fost făcute publice, nu avem control asupra modului în care acestea sunt folosite de alți operatori sau alte entități terțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu suntem responsabili pentru ștergerea materialelor care includ imaginea și/sau vocea dvs. care au fost redistribuite (repost/ share) in mediul online de către alți terți deținători de conturi de social media și nici de modul în care sunt prelucrate respectivele imagini/ filmări de către platformele de social media (de exemplu, Tik Tok).

CUI DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE

Dezvăluirea datelor în grupul nostru de societăți

Datele dvs. personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră a grupului nostru, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.
Accesul la datele dvs. personale este limitat numai la acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale, și alte persoane numite de aceștia pentru îndeplinirea unor sarcini, în special angajați de la departamentele de IT și securitate.

Dezvăluirea datelor către terți

Vom dezvălui partea necesară din Datele Personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

 • partenerilor care au organizat Evenimentul alături de noi (dacă este cazul);
 • dacă este cazul, societății care ne furnizează servicii de organizare şi promovare de evenimente (organizare de eveniment, servicii de influencer și digital marketing, servicii foto şi video).

De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:

 • în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
 • persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;
 • în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială (ex: în cazul în care societatea noastră, sau o parte substanțială din bunurile sale, este achiziționată de un terț, situație în care datele personale pe care societatea noastră le deține vor constitui unele dintre activele transferate);
 • în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale;
 • pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau
 • pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța noastră, a angajaților noștri, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari

Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dvs. personale în scopurile menționate mai sus sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că oricăror terți cărora le divulgăm voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră).

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga vreunui terț şi cu atât mai puțin comercializa vreo parte din datele dvs. personale fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

CE DREPTURI AVEȚI

Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul prelucrărilor de date efectuate în baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară sau relația dumneavoastră cu noi, cu respectarea principiilor de proporționalitate si subsidiaritate, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem.

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
 • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulara;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a vă opune: Puteți să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI

Perioada de timp: Vă vom răspunde la cerere în termen de o lună, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din cauza unor motive specifice legate de drepturile dumneavoastră sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom anunța în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricții legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastr ă în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare .

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite mai jos.

DATE DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:

Email: [email protected]
Adresă: Str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 11, Sector 2, București, România

Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro).
Puteți găsi informații suplimentare privind procedura ANSPDCP de soluționare a plângerilor la http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_soluţionare_a_plangerilor.

MODIFICĂRI ALE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar. Orice modificări efectuate la această nota de informare vă vor fi aduse la cunoștință prin orice mijloc de comunicare
fezabil.

Program:

Email:

Telefon:

Localizare